انواع ترازوی آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی

 برای تعیین وزن یا جرم یک نمونه استفاده می شود، ترازوی آزمایشگاهی از جمله قطعات حیاتی آزمایشگاهی است. این ترازوی های اندازه گیری در اندازه های مختلف، رزولوشن متغیر و ظرفیت وزن متفاوت دسترس هستند.

تفاوت این ترازوها با درگیر ترازو ها در دقت اندازه گیری می باشد

وزن دقیق (.۰۰۱g)
وزن تحلیلی (.۰۰۰۱g)
وزن میکرو (.۰۰۰۰۰۰۱g)
فوق العاده میکرو (.۰۰۰۰۰۰۱g)
اندازه گیری کامپوزیت ، اندازه گیری رطوبت ( ترازوی رطوبت سنج ) و ترازوی قابل حمل ( ترازوی جیبی ) ، در مقیاس های علمی  و تخصصی برای نوع خاصی از اندازه گیری کاربرد دارد

این مکانیزم برای وزن گیری توسط آکادمی، داروسازی، کشف مواد مخدر، ژنومیک و آزمایشگاه های پروتئومیک استفاده می شود

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید