انواع ضد عفونی کننده های محیط و دست شامل :

پرسیدین ، سپتی سیدین و سپتی سورفیس