PH  متر رومیزی مدل AD1000

 

 

ساخت کمپانی ADWA رومانی-مجارستان

اندازه­ گیری و نمایش pH  در محدوده 16+ _2-  با دقت 0/001، اندازه­ گیری و نمایش پتانسیل در محدوده 2000 ± با دقت mv 1 ، اندازه­ گیری و نمایش دما در محدوده 120_20- درجه سانتی­گراد با دقت 0/1، دارای کالیبراسیون 5 نقطه­ ای به همراه آلارم­، قابلیت ثبت اطلاعات تا 1000 اندازه­ گیری، توانایی ثابت نگه­داشتن عدد اندازه گیری شده بر روی نمایشگر Display Hold ، ثبت اطلاعات از طریق استاندارد  GLP ، قابلیت اتصال به کامپیوتر با استفاده از تنظیمات RS232 و کابل USB، دارای پایه جهت نصب بصورت رومیزی، به همراه الکترود pH و دما، محلول­ های کالیبراسیون ، کابل  USB و CD نرم افزار

 

هدایت و TDS متر رومیزی مدل AD3000

 

 

ساخت کمپانی ADWA  رومانی

اندازه ­گیری هدایت در محدوده   0/00µS – mS199/9  با دقت­ های 0.01 , 0.1 , 1 (مطابق با جدول زیر)، اندازه­ گیری TDS در محدوده ppm0.00 – ppt99.9  با دقت­ های 0.01 , 0.1 , 1 (مطابق با جدول زیر)  ،اندازه­ گیری و نمایش دما در محدوده 120/0+_20/0- درجه سانتی­گراد با دقت 0/1 ، تصحیح اتوماتیک و دستی دما، قابلیت ثبت و ذخیره اطلاعات تا 50 اندازه­ گیری ، قابلیت ثابت نگه داشتن عدد اندازه گیری شده بر روی نمایشگر Display Hold ، ثبت اطلاعات از طریق استاندارد  GLP ، به همراه الکترود EC/TDS و دما ، دارای پایه جهت نصب بصورت رومیزی و همچنین محلول­ های کالیبراسیون

 

   0.00 to 19.99       µs / 0.00 to 9.99 ppm

   20.0   to 199.9   µs / 10.0   to 99.9 ppm

   200  to 1999     µs / 100    to  999 ppm

     2.00 to 19.99 mS / 1.00 to 9.99 ppt     

    20.0   to 199.9 mS / 10.0   to  99.9 ppt

-9.9 to 120.0 ºC                

 

 

 

Range

 

 

هدایت سنج و TDS متر قلمی ضدآب مدل AD31

 

 

ساخت کمپانی ADWA رومانی

اندازه­ گیری هدایت در محدوده µS/cm0- 3999 ، اندازه­ گیری TDS در محدوده ppm 0- 2000 ، اندازه­ گیری و نمایش دما در محدوده  60.0 _  0.0 درجه سانتی­گراد با دقت 0/1، تصحیح اتوماتیک دما، قابلیت ثابت نگه­داشتن عدد اندازه گیری شده بر روی نمایشگر Display Hold، ضد آب مطابق با استاندارد حفاظتی IP67، قابلیت تعویض الکترود، به همراه محلول­ های کالیبراسیون

 

pH متر قلمی (اسيد سنج) ضدآب مدل AD12 روماني

 

توضیحات محصول :
pH متر قلمی (اسيد سنج) ضدآب مدل AD11 روماني
مشخصات فني :
– اندازه­ گیری و نمایش pH در محدوده 16/0+ _2/0
– با دقت 0/01، اندازه ­گیری
– نمایش دما در محدوده 60/0+_0/5- درجه سانتی­گراد با دقت 0/1
– دارای کالیبراسیون 2 نقطه ای به همراه آلارم، تصحیح اتوماتیک دما
– قابلیت ثابت نگه­داشتن عدد اندازه گیری شده بر روی نمایشگر Display Hold
– ضد آب طبق استاندارد حفاظتی IP67
– قابلیت تعویض الکترود
– به همراه محلول­های کالیبراسیون