انکوباتور ساده ، یخچالدار ، شیکردار، دیجیتال هوشمند با دقت + – (0.1 ) درجه سانتیگراد در سایزهای مختلف