سمپلرهای ایرانی و خارجی در سایزهای مختلف ، تک کاناله و چند کاناله ، ساده و دیجیتال و قابل اتو کلاو