مواد شیمیایی:  

1. تهیه و توزیع انواع مواد شیمیایی و کیت های ازمایشگاهی

2. انواع محیط های کشت ، تیترازول ها ، بافرها و…

3. انواع مواد شیمیایی و محلول های استاندارد ازمایشگاه های صنایع غذایی و تشخیص طبی، صنعتی و….

 

شرکت طب الصادق اصفهان با چندین دهه فعالیت و تجربه در زمینه تجهیزات ازمایشگاهی به تهیه و توزیع مواد مورد نیاز ازمایشگاه های تشخیص طبی ، صنایع غذایی ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ، صنایع دارویی ، ازمایشگاه مقاومت مصالح  و… پرداخته و موجب شده این شرکت به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه تجهیزات ازمایشگاهی شناخته شود.

یکی ازچندین فعالیت های شرکت طب الصادق ، تهیه و توزیع مواد  شیمیایی و محلول های استاندارد ازمایشگاهی میباشد.

محیط های کشت ، کیت های ازمایشگاهی ، تیترازول ها ، محلول ها و… از دیگر موارد میباشد که شرکت طب الصادق به انها پرداخته است.